ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ชุด ด้วยทรงห่วงใยในการดำรงชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

อำเภอปากช่อง ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร ในพื้นที่ 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน 5,750 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 17,000 คน มีวัด 6 แห่ง ถนน 15 สาย และรีสอร์ต 10 แห่ง ได้รับความเสียหาย ส่วนตำบลขนงพระ มีผู้ประสบอุทกภัย 4 หมู่บ้าน 51 ครัวเรือน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด