เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : พระธรรมราชา

เช้านี้ที่หมอชิต - วันนี้เป็นวันพิเศษที่คนไทยทั่วประเทศถือว่าเป็นวันสำคัญที่คนไทยลืมไม่ได้ นั่นก็คือพระสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว วันนี้ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันชาติอีกด้วย ช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ท่านจึงมีคมธรรมสำหรับวันพิเศษเช่นนี้มาฝาก