เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 ตุลาคม 2563

พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) และจะเคลื่อนเข้าผ่านเกาะไหหลำ เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 14 – 15 ตุลาคมนี้ จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออกและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...