7สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : น้ำใจนักกีฬาจิตอาสา สู่น้อง ๆ ผู้ยากไร้

พระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 เปรียบเสมือนแสงส่องทางให้พสกนิกร เดินตามรอยเท้าที่พ่อสร้าง ร่วมทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ติดตามได้ใน "ปิ่นอาสา"

"คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจคนไทยทั้งประเทศ เช่นเดียวกับพี่ยะ ผู้ที่ขอเดินตามรอยพ่อหลวง ชีวิตนี้ขอทำความดี เสียสละ เป็นผู้ให้ตอบแทนสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยวันนี้ ปิ่นอาสา มาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกิจกรรมฟุตบอลมหากุศลเป็นรายการฟุตบอลเพื่อน้องที่อยู่ห่างไกล โดยจะนำเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ มารวมทีมเตะฟุตบอลกัน เพื่อนำสิ่งของไปช่วยน้อง ๆ และผู้ยากไร้ ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้ก็มาจากค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะรับเป็นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาทั้งมือหนึ่ง มือสองสภาพดี รวมถึงทุนทรัพย์ที่ได้ก็จะนำไปมอบให้กับชาวเผ่าม้ง จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมดี ๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดพี่สุนทร เป็นผู้ก่อตั้งชมรมโคชจิตอาสาแห่งประเทศไทย ที่ได้จับมือกับพี่ยะ ร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา โดยที่ไม่ได้รู้จักกันสนิทสนม แต่เพราะความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี จึงไม่มีอะไรมาขัดขวางอุดมการณ์ที่มี เพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิดไปได้  

ความพิเศษในวันนี้ คือ นักกีฬาฟุตบอลจากทุกทีมจะส่งตัวแทน เป็นการรวมเพื่อนจิตอาสามาแข่งขันกัน โดยไม่เน้นผลแพ้-ชนะ และหลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ก็จะมีครูจิตอาสามาสอนภาษาอังกฤษ เน้นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนด้วย

นี่คือสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะทุกการให้ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น