ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : บึงพระราม 9 แก้มลิงบำบัดน้ำเสีย

บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ เป็นที่ตั้งของ "บึงพระราม 9" บึงรับน้ำขนาดใหญ่ในกลางกรุงฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน พระราชดำริ ให้แก้ไขปัญหาน้ำเสียในเมืองหลวง ด้วยวิธีธรรมชาติผสมผสานกับการใช้เครื่องกลเติมอากาศ เพื่อคืนคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด คืนคุณภาพชีวิตให้คนเมือง

บึงพระราม 9 รับน้ำมาจากคลองลาดพร้าว และดึงน้ำเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยกระบวนการเติมอากาศ จากบ่อที่ 1 มายังบ่อที่ 2 และปล่อยให้น้ำตกตะกอนในบ่อที่ 3 ก่อนปล่อยลงสู่คลองลาดพร้าวอีกครั้ง เพื่อนำน้ำดี เจือจางน้ำเสีย และช่วยบรรเทากลิ่นน้ำในคลองให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ บึงพระราม 9 ยังทำหน้าที่เป็นแก้มลิง ช่วยรับน้ำในยามที่ฝนถล่มกรุงฯ จากคลองลาดพร้าว ให้เข้าสู่ระบบพักน้ำ บรรเทาความทุกข์ร้อนในเวลาที่ฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง

กว่า 30 ปี ที่บึงพระราม 9 ทำหน้าที่ไม่มีวันหยุดพัก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้คนเมือง ได้มีน้ำดีไหลลงคลอง ฟื้นระบบนิเวศในละแวกนี้ให้สมบูรณ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้พสกนิกรชาวไทย