เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 ตุลาคม 2563

พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย และประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 14 – 15 ตุลาคม โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น...