เช้าข่าว 7 สี

ผู้ค้าลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง สำเร็จแล้วกว่า 150,000 ร้านค้า

กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้า โครงการ "คนละครึ่ง" ล่าสุดมีผู้ค้าเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งหมด 210,010 ร้าน ลงทะเบียนสำเร็จ 152,795 ร้าน แบ่งเป็นกิจการที่มีหน้าร้าน 127,852 ร้าน และหาบเร่และแผงลอย 24,943 ร้าน โดยร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นกิจการที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 90,052 ร้าน

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 73,092 ร้าน คิดเป็น 34.8% รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า ผู้ลงทะเบียนมากที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา

มาดูรายละเอียดโครงการคนละครึ่งกันอีกครั้ง โครงการนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าสินค้าต่างๆ ให้ครึ่งหนึ่ง วงเงินคนละ 3,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท คิดเป็นมูลค่าสินค้า 300 บาท ซื้อได้ทุกอย่าง ยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล และการบริการ

ล่าสุด โครงการนี้เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และจะเปิดเรื่อยๆ ไม่มีจำกัด ส่วนประชาชนคนธรรมดา รอลงทะเบียนได้ในวันที่ 16 ตุลาคม หรือวันศุกร์ที่จะถึงนี้