7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : วอนปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน จ.ศรีสะเกษ

เรื่องร้องเรียนแฟนเพจ Ch7HD Social Care วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางอีกแล้ว ซึ่งชาวบ้านเขาฝากบอกมาว่า ถนนแบบนี้ไม่ต้องอนุรักษ์ไว้หรอก

นี่คือสภาพถนนเส้นบ้านหนองสังข์พิงพวย ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองจิก บ้านหนองสังข์ตะวันตก และบ้านหนองสังข์ตะวันออก 3 หมู่บ้านหลัก ๆ ที่ใช้เส้นทางนี้ ชาวบ้านที่ร้องเรียนมา เขาบรรยายมาแบบนี้

ถนนเส้นนี้เห็นมาตั้งแต่เกิด จนตอนนี้เรียนจบแล้ว ทำงานแล้ว ถนนทางเข้าหมูบ้านก็ยังคงสภาพเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หน้าแล้งฝุ่นฟุ้งกระจาย เกาะตามหัวตามตัว เกาะตามเสื้อผ้าแดงไปหมด พอหน้าฝนน้ำก็ท่วมขัง ถนนก็ลื่น หลุมก็เยอะ ขับรถก็ลำบากมาก ชาวบ้านก็อยากวิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยมาปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนใหม่ให้ชาวบ้าน ไม่ต้องอนุรักษ์ไว้หรอก ขอบคุณมาก ๆ

ส่วนชาวบ้านในเขตตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำสะพานนครหลวง ร้องเรียนว่าบริเวณที่ก่อสร้างไม่มีอะไรมาปิดกั้น เสี่ยงเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งก็กลัวว่าจะมีอุปกรณ์ก่อสร้างตกลงมาโดนรถและถนนด้านล่าง ข้างสะพานทั้ง 2 ข้าง ก็ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ถนนลื่น คนใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเยอะมาก เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ ชาวบ้านก็ไม่รู้จะต้องไปร้องเรียนที่ไหน จึงอยากฝากให้ทางรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้าน ฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เข้ามาดูแลแก้ไขถนนบริเวณนี้ให้ชาวบ้านด้วย