ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ปมปัญหารุกที่ ส.ป.ก. ตอนที่ 2

วันนี้จะมาตามกันต่อถึงเหตุผลที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา เปลี่ยนใจเลิกดำเนินคดี หันมาอนุญาตให้เอกชนเช่าที่ ส.ป.ก.4-01 แทน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง สมเหตุสมผลหรือไม่…