ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ลดปัญหาเด็กจมน้ำ

จากสถิติที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 863 คน หรือวันละ 2 ราย สาเหตุเกิดจากขาดทักษะในการเอาชีวิตรอด ทำให้สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปตท. เล็งเห็นความสำคัญ จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ให้เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกวิธี ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 คาดหวังให้เด็กๆ สามารถลอยตัวในน้ำได้นานที่สุด เพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น

เยาวชนทั้ง 5 ภูมิภาค และ 1 เขตในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,920 คน จะได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการว่ายน้ำ รวมถึงทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ฝึกสอน ให้คำแนะนำ โดยจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

นอกจากนี้อดีตนักกีฬาว่ายน้ำ ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้น้องๆ โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เพื่อต่อยอดก้าวสู่การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมืออาชีพ และเป็นทีมชาติในอนาคต