ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ผู้แทนมูลนิธิฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรตำบลสำโรง ตำบลนกออก ตำบลงิ้ว และตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 172 ชุด ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดนครราชสีมา จากพายุโซนร้อน “หลิ่นฟา” พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ส่งผลให้มีมวลน้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัย สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร การได้รับถุงยังชีพพระราชทานยังความปลาบปลื้มและสร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎร ทั้งยังนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในระหว่างเกิดอุทกภัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด