ห้องข่าววาไรตี้

ทำได้ ใช้เป็น : ทอดปาท่องโก๋ ช่วยการบินไทย

ปาท่องโก๋การบินไทยถุงละ 50 บาท ไม่ได้ช่วยลดภาระหนี้สินหลายแสนล้านบาทได้  แต่ช่วยหล่อเลี้ยง ต่อยอดให้พนักงานได้...