เกาะกระแสออนไลน์

เริ่มใช้แล้ว! กระเป๋าตังสุขภาพ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จองคิวล่วงหน้าได้แล้ว

แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพิ่มช่องทางการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถตรวจสอบ จองคิวล่วงหน้า ไปจนถึงแจ้งเตือนนัดหมายได้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว “กระเป๋าตังสุขภาพ หรือ Health Wallet” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขการรับบริการ จองคิวล่วงหน้ากับหน่วยบริการ ค้นหาหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ แจ้งเตือนนัดหมาย ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนในการเข้ารับบริการได้ โดยจะเริ่มนำร่องใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน และจะขยายไปจังหวัดอื่นเป็นลำดับต่อไป ประชาชนสามารถใช้บริการ “กระเป๋าตังสุขภาพ หรือ Health Wallet” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถจองคิว หรือรับบริการด้านสุขภาพได้ 16 บริการ ดังนี้

1. วัคซีน
2. การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก
3. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
4. การให้สุขศึกษา ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขภาพ
5. การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด
7. การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น)
8. ตรวจคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
9. การฝากครรภ์
10. การตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด
11. การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด
12. คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร
13. คัดกรองสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มผู้ขับขี่รถ
14. การคัดกรองภาวะซีด
15. คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรในผู้สูงอายุ ตาม ADL
16. บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/15/5f87d0ea04c964.73865192.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/15/5f87d0e9bc18b4.66804217.jpgเรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล