รอบรั้วรอบโลก

พ่อค้าผักผลไม้ในเปรูบริจาคอาหารให้สวนสัตว์

พ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเปรู นำผัก และผลไม้ ไปบริจาคให้สวนสัตว์ หลังได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมลดลง การนำพืชผักผลไม้ ไปบริจาคให้สวนสัตว์ในกรุงลิมา ของเปรูครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงถึงความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเปรู ในช่วงเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดค้าส่งผักผลไม้ ได้บริจาคพักผลไม้มากกว่า 10 ตัน ไปช่วยเลี้ยงสัตว์ หลังสวนสัตว์แห่งนี้ กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค"โควิด-19"อย่างหนัก ทำให้จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในช่วงวันสุดสัปดาห์ซึ่งปกติ มีมากกว่า 5,000-6,000 คน หรือสูงที่สุดจำนวน 18,000 คน ปัจจุบันเหลือเพียงวันละไม่ถึง 500 คน ทั้งนี้ ผักผลไม้ที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ คาดว่า จะสามารถเลี้ยงดูสัตว์ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ ซึ่งมีมากกว่า 1,300 ชนิด ได้ราว 10 วัน