ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐบาลตั้ง พลเอกประวิตร ควบคุมสถานการณ์ชุมนุม

รัฐบาล ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เพราะปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมหานครและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้งวิธีการยังก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และกระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ขณะที่รัฐมีมาตรการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนแก้ไขกรณีดังกล่าวให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 และ 11 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกประกาศดังกล่าว พร้อมข้อกำหนดใน มาตรา 9 คือ ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุม ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป, ห้ามเผยแพร่ข้อความที่เจตนาบิดเบือนและหวาดกลัว, ห้ามใช้เส้นทาง หรือ ยานพาหนะ และการเข้าออกอาคารสถานที่ ตามที่กำหนด โดยให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ถึงท่าทีของรัฐบาลเป็นครั้งแรก หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง