ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสายไม้ตรา-บางไทร ซ่อมแล้วเสร็จ ก.พ.ปี 64 ตอนที่ 2

ทุกข์ของชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนสายไม้ตรา-บางไทร กำลังได้รับการแก้ไขแล้ว หลังจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ใช้งบเกือบ 50 ล้านบาท ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ซ่อมแซม

ถนนสายนี้ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร รับน้ำหนักได้ 21 ตัน กำหนดส่งมอบงาน 10 กุมภาพันธ์ปีหน้า โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหานี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม-ปัจจุบัน ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน โดยปัญหารถบรรทุกสินค้าเกษตรที่ใช้ถนนสายนี้เป็นทางหลักไปส่งสินค้าที่ท่าเรือ อำเภอบางไทร เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ถนนพังเสียหาย ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนนต้องทนทุกข์มานานกับปัญหานี้

แต่หลังจากห้ามรถบรรทุกผ่านถนนสายไม้ตรา-บางไทร โดยให้ใช้ถนนทางไปวัดท่าซุงทักษิณารามแทน ส่งผลให้ถนนสายนี้ที่รับน้ำหนักได้ 18 ตัน ชำรุดพังเสียหายมากขึ้น โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือแก้ปัญหานี้

แก้ปัญหาหนึ่งแต่ส่งผลกลายเป็นอีกปัญหาที่ซ้ำเติมทุกข์ให้แก่ชาวบ้าน สุดท้ายปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินแล่นผ่านถนนในชุมชนที่อำเภอบางไทร จะมีทางออกอย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้