7HD ร้อนออนไลน์

กำลังตำรวจเข้าประจำการสี่แยกราชประสงค์ ก่อนนัดหมายการชุมนุมในเวลา 16.00 น.

หลังกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร 2563 ได้แสดงจุดยืน โดยจะจัดชุมนุมอีกครั้งที่สี่แยกราชประสงค์ ในเวลา 16.00 น. วันนี้ (15 ต.ค.63) 

บรรยากาศล่าสุดโดยรอบ อาทิ สกายวอร์ค รถไฟฟ้า ถนนราชประสงค์ ห้างสรรพสินค้าบิ้กซี โรงแรมเอราวัณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน แยกเฉลิมเผ่า ซึ่งเป็น 3 จุดหลัก ที่ตำรวจจะใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ในการวางกำลังดูแลและควบคุมสถานการณ์ พบว่าขณะนี้มีตำรวจเข้ามาประจำการแล้ว รวมถึงพบมีผู้ชุมนุมบางส่วนเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ด้วยเช่นกัน

ขณะที่สภาพการจราจรโดยรวมยังเปิดใช้งานตามปกติทุกเส้นทาง ทั้งนี้ ตำรวจขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น.