7HD ร้อนออนไลน์

รวบข้าราชการท้องถิ่น เรียกรับเงินช่วยโยกตำแหน่ง

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัด อปท.แห่งหนึ่ง ใน จังหวัดสกลนคร มีพฤติกรรมเรียกรับเงินค่าตอบแทน เพื่อโยกย้ายตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ใน อำเภอวาริชภูมิ  เป็นเงิน 60,000 บาท มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แต่แบ่งเป็นงวด งวดแรก 10,000 บาท

ต่อมา วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จึงวางแผนเข้าทำการจับกุม โดยนัดมอบส่งเงินบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลคำบ่อ 
        
กระทั่งเวลา 13.30 น. มีผู้มารับเงินโดยขับรถกระบะ มาตามนัดหมายจำนวน 3 ราย ปรากฏว่า  2 ใน 3 ราย มีตำแหน่งเป็นถึงรอง นายกเทศบาลตำบล อีกรายมีตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบล จึงแสดงตัวเข้าจับกุมโดยระหว่างที่เข้าจับกุมนั้น ผู้กระทำผิดพยายามไม่ยอมรับผิดแต่ต้องจำนนด้วยหลักฐาน เพราะเจ้าหน้าที่ได้แสดงสำเนาธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ที่ถ่ายไว้ จำนวน 10 ฉบับ มาแสดงต่อผู้กระทำผิดได้รับทราบ จึงยอมรับสารภาพโดยดี และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนในท้องที่

โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 171 ฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานฯ โดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายผลเนื่องจากคาดว่าทำเป็นกระบวนการ นำส่ง พ.ต.ท.อภิเดช บุญไชโย สว.(สอบสวน) พงส.สภ.คำบ่อ ดำเนินดดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง