ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้า​ฯ​ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดสกลนคร​ ระหว่างวันที่​ 15​-20​ ตุลาคม​ 2563​

เวลา 18.15 น.​ วันนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ เสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูเมืองสกลนคร​ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร​​ ในการนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี​ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย​ที่ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย​ ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี​ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย​ที่ นายเสงี่ยม​ พ่อธานี​ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย​ ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน​ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ พระราชทานเครื่องทองน้อยแก่ นายปรีชา​ ทองคำ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร​ สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ พระราชทานเครื่องทองน้อยแก่ นายพูนศักดิ์​ วานิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร​ ​เพื่อเชิญไปบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุม​ ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร

เวลา 18.38 น.​ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​​ ประจำปี​ 2559-2560​ เป็นวันแรก​ โอกาสนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่​สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา​ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถ​ในด้านการทหาร ด้านการบิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จากนั้น​ พระราชทานปริญญา​ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์​แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ​ 2 ราย​ แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ โท​ และตรี​ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา​ รวม​ 2,349 ราย​

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์​มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปปรับใช้ และยังยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการทำสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตร

ส่วน​มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา​ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู มุ่งสร้างครูของพระราชา​ และดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ​ โดยมีบุคลากรร่วมทำงานแบบองค์รวมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย​ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด