ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.53 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ธรรมยุต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำคณะกรรมการร้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายธนเทพ รัศมีดารา ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลรวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการแข่งขันฯ สมทบทุนศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาวจริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการองค์การเสียงสันติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด "พระราชาแห่งดวงใจ คิง ออฟ ฮาตส์" สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางพวงเพชร ดำรงค์มงคลกุล และนางอมรา อินทวงศ์ ผู้จัดการมรดกนางมุกดา โตภาคงาม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 2003 และ 2002 ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงบาใต้ คลอง 10 ฝั่งตะวันตก อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

นายคริส จอห์น ซิสเนรอส กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์ค จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายอนุพงศ์ สายสิทธิ์ นายกสมาคมคนสายตาเลือนราง ประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน วิ่งสู้ชีวิตเพื่อสิทธิการมองเห็น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนรางฯ ในมูลนิธิราชสุดา และชมรมผู้ปกครองศูนย์จอยเซ็นเตอร์ เพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น อายุ 0-6 ปี

นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด นำคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายธัชพล กาญจนกูล นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17.52 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ซึ่งปรับปรุงใหม่ ภายใต้แนวคิด "Heritage Alive" เพื่อต่อยอดการอนุรักษ์หลักฐานอิงประวัติศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ผ่านการนำเสนอที่ผสานเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้คนในยุคปัจจุบันได้ร่วมเดินทางย้อนมิติเวลากลับไปสัมผัสบรรยากาศของพื้นที่ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งการค้านานาชาติในอดีต ที่จะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางและสถานที่ท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

จากนั้น ทรงเปิดเรือ "สิริมหรรณพ" ซึ่งบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด มหาชน สร้างสรรค์ขึ้น โดยใช้ต้นแบบจากเรือทูลกระหม่อม เรือแห่งประวัติศาสตร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่นำขบวนเสด็จประพาสยุโรป เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ โดยจะเทียบท่าถาวร ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสกับลักษณะของเรือแห่งตำนานในแง่มุมของอารยธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด