ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า

เวลา 18.33 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 8 คน เฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เฝ้า ถวายเข็มเกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันวิ่งรายการ "ปิ่นหทัยรัน เตรียมอุดมฮาล์ฟ มาราธอน 2562"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด