ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

เวลา 17.40 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา นำคณะผู้ถวายเงินในการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และคณะกรรมการด้านทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เฝ้า โอกาสนี้ นายณัฐวุฒิ สังฆัสโร เฝ้ารับพระราชทานทุนพระราชทานไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงเวียนนา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย สาขาวิชา Double Bass

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด