สนามข่าว 7 สี

ประชุม ครม.นัดพิเศษ จับตาท่าทีนายกฯ ต่อสถานการณ์การชุมนุม

หลัง นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ วันนี้จึงได้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพื่อรับรองประกาศฉบับดังกล่าว

การที่ นายกรัฐมนตรี เชิญประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เป็นไปตามมาตรา 5 ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนแล้ว ต้องขอความเห็นชอบในคณะรัฐมนตรีภายใน 3 วัน มิเช่นนั้นจะทำให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลง อีกทั้งในมาตรา 5 ยังระบุระยะในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ใช้ได้ไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ พร้อมกันนี้ ยังแต่งตั้ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ อันเป็นการกระทำที่ยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารและหวาดกลัว จนกระทบความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม ยานพาหนะ และห้ามใช้สถานที่หรือให้ออกจากอาคารสถานที่ตามที่ผู้รับผิดชอบกำหนด