สนามข่าว 7 สี

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำอะไรได้บ้าง

หลังจากที่ นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นมาควบคุมสถานการณ์การชุมนุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้ว หลายคนสงสัยว่า เดิมทีก็ใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่แล้ว ทำไมถึงต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซ้ำอีก และเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย

เพราะตอนใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลได้คลายล็อกให้สามารถชุมนุม รวมตัวกันได้เกินกว่า 5 คน แต่เมื่อการชุมนุม 2-3 วันที่ผ่านมา เริ่มรุนแรง จึงต้องยกระดับการควบคุมสถานการณ์ให้รัดกุมมากขึ้น และเพื่อให้สถานการณ์ความรุนแรงจบลงโดยเร็ว

นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดเอาไว้ว่า ห้ามชุมนุมมั่วสุมในทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง โดยเฉพาะการรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง ส่วนการรวมตัวกันเกินกว่า 5 คน เพื่อทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประชุม สัมมนา ทางตำรวจบอกว่ายังสามารถทำได้ตามปกติ ส่วนการนำเสนอข่าวทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง ต้องไม่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว ไม่บิดเบือนข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ห้ามใช้เส้นทาง หรือยานพาหนะ หรือเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด นี่เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายทันที

โดยตามประกาศ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งเรียกบุคคลให้เข้ามารายงานตัว สามารถจับกุม ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำการฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีอำนาจในการยึด อายัด อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งอาวุธ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่อาจจะเป็นการสนับสนุนการฝ่าฝืนประกาศฉบับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ยังมีอำนาจในการตรวจค้น รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถสั่งห้ามทำกิจกรรมที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจากประกาศฉบับนี้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันว่า มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ที่เห็นต่างทั้ง 2 ฝ่าย