เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้วิถีไทย : พระขี่ม้าบิณฑบาต อันซีนไทยแลนด์ แดนธรรมะบนดอย

เช้านี้ที่หมอชิต - ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลายคนชื่นชอบ เพราะช่วยสร้างความสงบสุขทางใจระหว่างการเดินทางด้วย ในช่วงเช้านี้วิถีไทยสัปดาห์นี้ คุณวาเนสสา สมัคศรุติ จะพาขึ้นเหนือไปที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางของ "พระขี่ม้าบิณฑบาต" หนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ สัมผัสเรื่องราวของ "นักบุญแห่งขุนเขา"

เสียงสวดบูชาพระแม่ธรณี มาเป็นสักขีพยานนำแสงแห่งธรรม สัมมา อะระหัง ดังก้องขุนเขา พร้อมเสียงจังหวะฝีเท้าของพระขี่ม้า ควบผ่านแสงตะวันยามเช้าและไอหมอกที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ก่อนเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านบนดอย

กว่า 28 ปี ที่อาชาพาพระภิกษุนำพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ให้กับชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสใส่บาตรเจริญภาวนา และให้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำชีวิต

การเดินทางมารับบิณฑบาตของพระขี่ม้า ผ่านเส้นทางบนดอยด้วยความยากลำบาก ต้องควบอยู่บนหลังม้าเป็นระยะทางกว่า 12 กิโลเมตรทุกเช้า จนเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยภูเขาและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาใส่บาตรกับครูบาเหนือชัย โฆสิโต ผู้อุทิศตนมานานกว่า 28 ปี ตอบแทนคุณแผ่นดินช่วยเหลือชาวไทยภูเขาตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ห่างไกลยาเสพติดและปลูกฝังธรรมะให้งอกงามในจิตใจ

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิตรมวลชนคนชายแดนในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ทั้งยังเป็นศูนย์อนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ม้าไทย เพื่ออาชาบำบัดและสาธารณะประโยชน์ในถิ่นทุรกันดาร สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชาวไทยภูเขาด้วย

แม้ในช่วงโควิด-19 นักท่องเที่ยวดูบางตาลงไปมาก แต่ครูบาเหนือชัย โฆสิโต ยังออกรับบิณฑบาตและเทศนาธรรมบริเวณลานพระแก้ว ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ทุกวัน ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ยลวิถี "นักบุญแห่งขุนเขา" ท่องเที่ยวตามรอยเส้นทาง "พระขี่ม้าบิณฑบาต" หนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ แดนธรรมะบนดอย