เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 ตุลาคม 2563

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก...