เช้าข่าว 7 สี

ปลูกพืชผสมผสานเก็บขายได้ทุกวัน จ.กำแพงเพชร

นายธรากร ป้อมประเสริฐ อดีตชาวนาในพื้นที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปัจจุบันผันตัวมาเป็นชาวสวน ใช้พื้นที่นากว่า 10 ไร่ มาปลูกไม้ผล อย่าง มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง มะกอก มะม่วง มะละกอ กล้วย แก้วมังกร รวมไปถึงสะเดา และผักอายุสั้นอื่นๆ ไว้ในพื้นที่ ที่ปรับเปลี่ยนจากแปลงนามาทำเป็นสวน

โดยนายธราธรเล่าว่า ช่วงทำนา ซึ่งเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยว มีรายได้ทางเดียวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ปีไหนราคารับซื้อสูงก็เป็นผลดี ปีไหนราคาตก น้ำแล้งน้ำท่วม ศัตรูพืชระบาดก็เดือดร้อนหนัก ตนกับภรรยาจึงตัดสินใจมาทำเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ตอนนี้สามารถเก็บผลผลิตเกษตรหลากหลายชนิดไปวางขายในตลาดชุมชน มีรายได้เข้ากระเป๋าได้ทุกวัน จนสามารถปลดหนี้สินจากการทำนาได้แล้ว

นอกจากจะมีรายได้จากผลผลิตเกษตรที่ปลูกไว้ ในอนาคตนายธราธรก็จะสามารถจับปลาที่เลี้ยงไว้ในคูน้ำไปขาย เป็นรายได้เขากระเป๋าอีก นับเป็นตัวอย่างการทำเกษตรผสมผสานที่ดี หากวันไหนขายไม่ได้ ก็ยังนำผลผลิตที่มีมาบริโภค ลดภาระ หรือใช้เป็นของฝากของชำร่วยให้กับญาติผู้ใหญ่ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกหนึ่งช่องทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง