เช้าข่าว 7สี

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึงสิ้นปี 63

ข่าวดี สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับบริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมทั่วประเทศ

โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคม จึงเปิดให้ผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ที่เข้าเกณฑ์รับวัคซีน สามารถมารับวัคซีนได้ โดยระยะที่ 1 เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และในระยะที่ 2 จะเริ่มในปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม

ขณะที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. พัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บนแพลตฟอร์มกระเป๋าตังค์สุขภาพ หรือ Health Wallet พร้อมให้บริการบนแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว เฉพาะในกรุงเทพมหานคร

โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง สามารถจองคิว เลือกหน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อไปรับยา หรือใช้บริการทางสุขภาพด้านอื่นๆ ใน 16 รายการ เช่น การฉีดวัคซีน, คัดกรองมะเร็งเต้านม , มะเร็งปากมดลูก, คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก, รักษาเบาหวาน และความดันสูง ส่วนผู้มีสิทธิในต่างจังหวัด กำลังมีการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง