เกาะกระแสออนไลน์

แนะวิธีลงทะเบียน รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนแล้วผ่านที่เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com

โครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. ผู้ประสงค์รับสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่ www.คนละครึ่ง.com

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/16/5f890eda503764.50544558.png

2.จากนั้นหน้าเว็บไซต์จะขึ้นรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ให้ผู้ลงทะเบียนอ่าน หากเข้าใจแล้วทำเครื่องหมายถูก  (✓) ที่ช่องสี่เหลี่ยม ด้านล่าสุดเพื่อแสดงความยินยอม

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/16/5f890ed9c09187.64262468.png
3.กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
 
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/16/5f890eda3c3b28.55947839.png

 
4.หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ จะมีรหัส OTP ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/16/5f890ed96e83b3.05709940.JPG
5.หากข้อมูลถูกต้องระบบจะขึ้นข้อมูลยืนยันว่า "ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว" โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/16/5f890ed994d1f1.17840979.JPG

เงื่อนไขการใช้สิทธิของ "โครงการคนละครึ่ง"

1.รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
2.จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
3.ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
4.ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
5.ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
6.ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com