เกาะกระแสออนไลน์

ครม.เห็นชอบแล้ว! เพิ่มเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต ประกันสังคมมาตรา 40

เพิ่มประโยชน์ทดแทนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 40 หากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงในแฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า แจ้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม หรือกลุ่มแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ ว่าล่าสุด ครม. ได้เห็นชอบเพิ่มประโยชน์ทดแทนเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสร้างหลักประกันให้กับท่าน

สำหรับอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่เป็นดังนี้

• ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท และเดือนละ 100 บาท จะได้รับเงินค่าทำศพ เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท (เดิม 20,000 บาท) และเพิ่มเงินสงเคราะห์เป็น 8,000 บาท (เดิม 3,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต

• ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในช่วง 1 ปี ก่อนเดือนที่เสียชีวิต


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า