ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสายไม้ตรา-บางไทร ซ่อมแล้วเสร็จ ก.พ.ปี 64 ตอนที่ 3

ปัญหารถบรรทุกสินค้าเกษตรน้ำหนักมากแล่นผ่านถนนในชุมชน ไม่ใช่เป็นแค่ความทุกข์ของชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาบนถนนสายไม้ตรา-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น แต่ชาวบ้านที่อยู่ถนนฝั่งตรงข้ามเส้นทางไปอำเภอลาดบัวหลวง ก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน เพราะในพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชนรายหนึ่งต้องใช้รถบรรทุกสินค้าเกษตรน้ำหนักมากแล่นผ่านถนนในชุมชน เพื่อข้ามฝั่งไปใช้ถนนสายไม้ตรา-บางไทร ขนส่งสินค้าเกษตรไปส่งที่ท่าเรืออำเภอบางไทร ทั้งที่ถนนรับน้ำได้ 21 ตัน

จากการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม-10 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่าเอกชนกำลังซ่อมแซมถนนสายไม้ตรา-บางไทร หลังได้รับว่าจ้างจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา กำหนดส่งมอบงาน 10 กุมภาพันธ์ ปีหน้า แต่รถบรรทุกสินค้าเกษตรยังใช้เส้นทางนี้ตามปกติเพื่อไปส่งสินค้าที่ท่าเรือ ยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านและผู้สัญจรไปมา เพราะพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลบางไทร ปัญหานี้นายอำเภอบางไทรได้รับร้องเรียนเช่นกัน

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. เห็นว่าถนนสาธารณะหากพังเสียหายจากรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินควรให้เอกชนร่วมรับผิดชอบด้วย

ล่าสุด วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา นายอำเภอบางไทร เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาถนนสายไม้ตรา-บางไทร รวมทั้งผู้ประกอบมาหารือ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7