ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 16.15 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการวัดฯ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม

วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ตอนท้ายบนเกาะลอยน้ำพระราชวังบางปะอิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เมื่อปี 2419 แล้วเสร็จเมื่อ 2421 เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค อันเป็นศิลปะสมัยกลางของยุโรป ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เขื่อนกั้นดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองข้างของวัดเริ่มผุพัง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างใหม่เป็นเขื่อนคอนกรีต เมื่อปี 2471 ส่วนกุฏิ ศาลา และปูชนียสถานอื่น ที่ทรุดโทรมได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ รวมทั้งก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เพิ่มเติมในรัชกาลปัจจุบัน ปัจจุบันมีพระสงฆ์ 26 รูป สามเณร 205 รูป มีพระปริยัติสารสุธี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส โอกาสนี้ เสด็จออกด้านหน้าพระอุโบสถ ทรงถวายผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อนำจตุปัจจัยจัดตั้งกองทุนบำรุงพระอาราม และค่าน้ำ ค่าไฟของทางวัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด