ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 18.13 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดย พระครูวรเวทย์ หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธัมมะชโย เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ธุดงค์ปักกลดบริเวณบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นบ่อน้ำธรรมชาติ จึงมีปรารภกับศิษยานุศิษย์ว่า น้ำทิพย์ที่เกิดขึ้นแห่งนี้ สามารถใช้รักษาโรคภัยกับคนและสัตว์ได้ จึงควรจะก่อสร้างอารามสงฆ์ขึ้น และเมื่อครั้งที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงศึกษาที่มหา วิทยาลัยศิลปากร ได้เสด็จไปทรงศึกษาศิลปกรรมล้านนา และทรงเยี่ยมชมวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าวัดมีสภาพทรุดโทรม จึงมีพระดำริที่จะบูรณะวัด ทั้งด้านงานประติมากรรม และจิตรกรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการนำความรู้ด้านศิลปะมาใช้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยทรงร่วมกับพระอาจารย์ และช่างกรมศิลปากร ออกแบบและบูรณะวิหารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปกรรมท้องถิ่นแบบล้านนา, ออกแบบและวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พระมหาชนก จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, และทรงออกแบบพระประธานวิหาร ที่ประทานนามว่า พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมีเสนาสนะที่สำคัญ อาทิ วิหาร กุฏิ หอฉัน และศาลาปฏิบัติธรรม สำหรับปัจจัยที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐิน และมีพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดถวายสมทบสำหรับนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัด และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปัจจุบันวัดแห่งนี้ มีพระสงฆ์จำพรรษา 6 รูป โดยพระอธิวัฒน์ รตนวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส

ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยชมพู และใกล้เคียง ที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง สร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด