ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานเทศกาลกินเจ เทิดไท้องค์ราชัน 68 พรรษา ที่จังหวัดชลบุรี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานเทศกาลกินเจ "เทิดไท้องค์ราชัน 68 พรรษา" ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนและผู้ร่วมงาน ได้บำเพ็ญภาวนา และละการบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ภายในงานฯ มีการจัดพิธีตั้งโต๊ะเก้าชั้นอัญเชิญเทพเจ้า, พิธีเดินข้ามสะพานเจ็ดดวงเพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอพรเสริมดวงชะตา บารมี และเสริมสิริมงคล สำหรับเทศกาลกินเจ หรือเทศกาลถือศีลกินผักนั้น ได้กำหนดวันตามจันทรคติ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2563

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด