ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่จังหวัดสกลนคร

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกวนบุ่น อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน 64 คน ทำให้ไม่สามารถบรรจุครูให้ครบชั้นเรียนได้ โดยเป็น 1 ในโรงเรียนกว่า 16,000 แห่ง ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับตั้งแต่ปี 2560 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ครบวงจรให้โรงเรียนบ้านกวนบุ่น เพื่อให้ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับห้องเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น

นอกจากนี้ องคมนตรียังให้ผู้นำนักศึกษาในโครงการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาร่วมตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และฝึกทักษะการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นตามศักยภาพ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด