ข่าวการเมือง

ตร.กระชับพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุม แกนนำประกาศถอยร่นเพื่อตั้งรับที่จุฬาฯ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ากระชับพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุม แกนนำประกาศถอยร่นเพื่อตั้งรับที่จุฬาฯ