สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ตำรวจฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัย

ตำรวจ สภ.คลองหลวง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการป้องกันตัว เทคนิครูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคเอกชนที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ หรือการจัดทีมรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ งานมหกรรมสินค้า ไปจนถึงงานแสดงคอนเสิร์ต ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วว่า ไม่ใช่ผู้ที่มีคดีติดตัว หรือเป็นผู้ที่เคยต้องโทษมาก่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ที่จบการฝึกอบรมนี้ไปแล้ว เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้หลังการฝึกอบรมยังมีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ โดยมี นายปวิช ด่านศิริชัย ตัวแทนบริษัทภาคเอกชนเป็นผู้มอบประกาศณียบัตรดังกล่าว