ข่าวดึก 7HD

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายก อบจ.ลำพูน และพวก ทุจริตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับพวกรวม 15 คน ฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ กรณีการจัดซื้อชุด Care Set ที่มีราคาสูงเกินจริง ซึ่งจากการสืบราคา จากห้าง ร้าน ที่จำหน่ายสินค้าในจังหวัดลำพูน จำนวน 25 ร้านค้า พบว่าราคาเฉลี่ยชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) มีราคาเฉลี่ยเพียงชุดละ 315.45 บาท ซึ่งเป็นการจัดซื้อที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดและทำให้เกิดความเสียหายมูลค่า 7,600,000 บาท

โดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และ 157 และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปี 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 อีกทั้งยังผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.ปี 2561 มาตรา 172 และจะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณายื่นฟ้องต่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนความผิดทางวินัยส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาลงโทษ ผู้รับผิดทางละเมิดต่อไป