ห้องข่าววาไรตี้

ท่องเที่ยวชมขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉาย เขาชีจรรย์

ขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวสัตหีบ พร้อมชมโขนรามเกียรติ์ ในงาน “เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 7 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 –17 ตุลาคม นี้ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสักการะ บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 ร่วมงานได้ตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไป เป็นอีกหนึ่งงานช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง