ข่าวดึก 7HD

กระทรวงพาณิชย์ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าสินค้าชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและเอกลักษณ์ จึงอยากจะเร่งผลักดันสินค้าเหล่านี้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) เพื่อยกระดับสินค้าในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยล่าสุดมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยแล้วทั้งสิ้น 134 รายการ ซึ่งสินค้า GI เหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและมีลักษณะพิเศษอันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้สินค้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เช่น เสื่อกกนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ และข้าวหอมมะลิ อุบลราชธานี

นอกจากนี้ จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้กลุ่มชุมชนสามารถขยายตลาดสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยให้สามารถอยู่รอดในยุค New Normal เบื้องต้น นำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนขยายสู่ทั่วประเทศ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เสริมความแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง