ข่าวดึก 7HD

ก.คมนาคม เดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมพื้นที่ภาคอีสาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ระบุว่า จะเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน ,การก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ,การพัฒนาระบบราง และการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง

นอกจากนี้ เตรียมขยายการเชื่อมโยงคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ผ่านโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 ระยะทางรวม 1,607 เมตร โดยตัวสะพาน ยาว 1,020 เมตร แบ่งเป็นสะพานฝั่งไทย ระยะทาง 517 เมตร สะพานฝั่งลาวระยะทาง 70 เมตร ใช้วงเงินลงทุนรวมกว่า 4,300 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วกระทรวงคมนาคมก็จะสั่งการให้กรมทางหลวงเร่งเดินหน้าทันที คาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 2566 แล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2568

ข่าวที่เกี่ยวข้อง