ข่าวดึก 7HD

กรมชลประทานเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุ “นังกา” ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังนครราชสีมา ส่งผลให้เขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณน้ำเต็มความจุ 100 % ปริมาณ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนฯเพิ่มอีก ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ต่องเร่งระบายน้ำผ่านคลองธรรมชาติ และทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Spillway) จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมตลิ่งท้ายเขื่อนฯ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ควรขนของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

พร้อมนี้ ได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทาน เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และปฏิบัติตามแนวทางการรับมือน้ำหลากอย่างเคร่งครัด ย้ำว่าต้องแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำ ก่อนการระบายทุกครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง