7HD ร้อนออนไลน์

กลุ่มผู้ชุมนุมดาวกระจายยึดแยกตากสิน

16.45 น. ขยายพื้นที่แยกตากสินชุมนุมดาวกระจาย ปิดทางเบี่ยงไปสาทรตรงแยกตากสิน ขณะที่ตำรวจ 4 โรงพัก พื้นที่รอยต่อระดมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย สน.สำเหร่ สน.บุคคโล สน.บุปผาราม และสน.บางยี่เรือ นอกจากนี้ยังเร่งประสานงานไปยัง กอร.ฉ. ซึ่งอยู่ระหว่างจัดกำลังตำรวจปราบจราจลมาควบคุมสถานการณ์ ส่วนการจราจรพื้นที่โดยรอบมีปัญหาติดขัดอย่างหนัก เคลื่อนตัวได้ช้าๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนกรุงธนบุรี และถนนราชพฤกษ์ ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการชุมนุมดังกล่าว

ขณะที่ทางตำรวจจะเข้าไปเจรจา เพื่อสอบถามการทำกิจกรรมและระยะเวลา แต่ก็ไม่สามารถเจรจาได้ เนื่องจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งว่าไม่มีแกนนำ ต่างคนต่างมาร่วมชุมนุมในฐานะราษฎร