รอบรั้วรอบโลก

บราซิลบริจาคอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เจ้าหน้าที่จากปิโตรบาส (Petrobas) บริษัทน้ำมันของรัฐบาลบราซิล นำอาหารและน้ำดื่ม น้ำหนักรวมราว 20 ตัน หรือประมาณ 1,000 ชุด มอบให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง บริเวณชานเมืองนครรีโอ เด จาเนโร ภายหลังประชาชนกลุ่มดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากอัตราค่าแรงที่ลดลง รวมไปถึงไม่สามารถออกไปทำงานได้

ทั้งนี้ บราซิล มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด เป็นอันดับสามของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และอินเดีย