7HD ร้อนออนไลน์

ปิดการจราจรโดยรอบ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

16 ต.ค. 63 เมื่อเวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศปิดการจราจรบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ถนนพหลโยธิน ดินแดง พญาไท ราชวิถี จึงขอให้ประชนเตรียมตัวและวางแผนในการเดินทาง

ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท ได้มีการขนแผงเหล็กขึ้นใส่ท้ายรถกระบะคาดนำไปปิดเส้นทางจราจรโดยรอบ