ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี​ ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

เวลา 19.25 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ​ซึ่งมีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง" อบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก กิจกรรมทูบี สตรองเกอร์ กีฬา และดนตรี ทูบี ต้านยาเสพติด กิจกรรมทูบี นัมเบอร์วัน สาธุ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทูบี เสนามาเก็ต ขายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมทูบี ฟรีไทม์ เช่น โฟล์คซอง และเกมพัฒนาสมอง ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรม ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี​

ศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน เปิดให้บริการมา 3 ปี หลักการทำงานคือ มุ่งมั่นแก้ไขใส่ใจไปด้วยกัน มีกิจกรรม อาทิ ให้คำปรึกษาแบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม และทางโทรศัพท์, ด้าน​การพัฒนา EQ เน้นการฝึกสมอง ฝึกแก้ปัญหา และกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับสมาชิก มีโครงการใครติดยายกมือขึ้น โดยมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด​

​ปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 จำนวน 2 ชมรม คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบางปะหัน โดยดำเนินโครงการฯ ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง​

โอกาสนี้ พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เฝ้าพร้อมพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง​​ และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม​

​จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน 148,300 คน จัดตั้งอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน ครบทั้ง 16 อำเภอ มีชมรมฯ ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และกระทรวงยุติธรรม รวม 218 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจฯ 53​ แห่ง​​ ​

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด