สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เชิญชวนปลูกป่า อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ จิตอาสา ประชาชน รวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่บริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในพื้นที่ 350 ไร่ กว่า 8,000 ต้น เพื่อรักษาป่าต้นน้ำ

ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมายไว้ 10,100 ไร่ แต่ได้ปลูกไปเกินเป้าแล้ว อยู่ที่จำนวน 17,000 ไร่ ส่วนในปี 2564 ตั้งเป้าเอาไว้ทั่วประเทศจำนวน 400,000 ไร่

การรักษาต้นน้ำ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้ง 67 ล้านคน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมกันปลูกป่า และดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ