7HDร้อนออนไลน์

กรมชลฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอ่างเก็บน้ำหินตะโง่แตก

วันนี้ (18 ต.ค.63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำหินตะโง่ บ้านลำประโคน ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หลังพื้นดินทรุดตัวทำให้ฝายทรุดพังเสียหาย สำหรับอ่างเก็บน้ำหินตะโง่ก่อสร้างโดยโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จในปี 2530 ต่อมาในปี 2546 ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลลำนางแก้ว โดยอ่างเก็บน้ำหินตะโง่ กักเก็บน้ำได้ประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสาเหตุที่ทำให้อ่างเก็บน้ำหินตะโง่แตกพัง เป็นผลจากปริมาณจำนวนมากไหลลงมาจนล้นคันกั้นน้ำ และด้านข้างของคันกั้นน้ำถูกน้ำกัดเซาะดิน จนทำให้คันกั้นน้ำพังทลายเสียหายความยาวกว่า 10 เมตร ปริมาณน้ำที่ทะลักออกมาจะไหลลงไปรวมกับน้ำในคลองลำพระเพลิง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวัง และเก็บสิ่งของขึ้นบนที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้ว ซึ่งขณะนี้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านลำประโคนเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านลำประโคน หมู่ที่ 3 มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 60 หลังคาเรือน.

ส่วนสถานการณ์น้ำใน อ.พิมาย ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอ่อล้นเข้าท่วมถนนลาดยางเส้นทาง ต.สัมฤทธิ์และ ต.ธารละหลอด โดยระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30 ซม. ระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร และถนนในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูล ใน ต.สัมฤทธิ์ และชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับลำน้ำมูลกว่า 30 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน

ทางด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่มสัมฤทธิ์ เดินเครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำที่จะไหลเข้ามาใน อ.พิมาย หลังจากปริมาณน้ำท้ายเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำพระเพลิง ใน อ.ปักธงชัย ได้ไหลลงสู่ลำน้ำมูล