รอบรั้วรอบโลก

ภาคธุรกิจในอังกฤษ ได้รับผลกระทบ จากมาตรการระดับ 3

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 2 ในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษ ซึ่งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางรัฐบาล ต้องประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้ยอดจองที่พักลดลงเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ อังกฤษมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 700,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 43,000 คน