ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เวลา 16.41 น.​ วันนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสกลนคร​ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​​ ประจำปี​ 2559-2560​ เป็นวันที่​ 4 ในการนี้​ สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรม​ราชินี​ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด​และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย​​

จากนั้น​ พระราชทานปริญญา​ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ​ 5 ราย, พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ โท​ และตรี​ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ รวมทั้งสิ้น​ 2,865 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษา​ มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิต​ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น​ และยังให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตและพัฒนาครู​ อาจารย์​ รวมถึง​พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต​ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ​ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น​ อาทิ​ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก, โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะ​ 4 ประการ​ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระบรมราโชบาย​ มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิศวกรสังคม​ ​โดยน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น​อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน​ จนได้รับรางวัลต่าง​ ๆ​ อาทิ​ รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีพุทธศักราช​ 2563​ สาขาการพัฒนาท้องถิ่น​ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย, รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด